Dự án

Đô thị

Dự án: Intercontinental Hotel

Chủ đầu tư: Tập đoàn Beriaya Corporation Berhad

Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị chiếu sáng

Dự án: Crowne Plaza

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân

Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị chiếu sáng

Dự án: Melia Hotel

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại SAS

Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị chiếu sáng

Khách sạn

Dự án: Intercontinental Hotel

Chủ đầu tư: Tập đoàn Beriaya Corporation Berhad

Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị chiếu sáng

Dự án: Crowne Plaza

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân

Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị chiếu sáng

Dự án: Melia Hotel

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại SAS

Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị chiếu sáng

Nhà máy

Dự án: Intercontinental Hotel

Chủ đầu tư: Tập đoàn Beriaya Corporation Berhad

Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị chiếu sáng

Dự án: Crowne Plaza

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân

Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị chiếu sáng

Dự án: Melia Hotel

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại SAS

Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị chiếu sáng